• De ruim 100 vrijwilligers van v.v. Hellevoetsluis werden op woensdag 22 december middels een heerlijke kerststol door het bestuur bedankt voor hun inspanningen in het afgelopen jaar! Zij werden in de gelegenheid gesteld om tussen 19:00 en 21:00 uur in de kantine de traktatie af te halen. De vrijwilligers die niet konden werden daartoe op donderdag 23 december tussen 19:00 en 19:30 uur nog eens in de gelegenheid gesteld. Helaas kon niet iedereen de geste van het bestuur waarderen, want er waren toch nog zo'n 25 vrijwilligers die, ondanks een persoonlijke uitnodiging via de mail, zonder opgaaf van reden hun kerststol niet op kwamen halen, zich niet beseffend dat dit de vereniging geld kost. Jeugdvoorzitter Robin Verheijen was nog zo vriendelijk om bij de vrijwilligers die zich wel afgemeld hadden op vrijdag de kerststol te bezorgen. De vrijwilligers die wel de moeite namen om naar het ING Sportpark te komen, kregen ook nog eens, mits lid, de nieuwe ledenpas, die straks in de kantine ook als betaalmiddel gebruikt kan worden. Leden krijgen dan op sommige produkten ook korting t.o.v. niet-leden.

    LANGS DEZE WEG WENST HET BESTUUR EEN IEDER FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR EN HOPEN WIJ ELKAAR WEER SNEL TE KUNNEN TREFFEN OP HET ING SPORTPARK.