• Basisregels voor bezoekers van het Sportpark Historyland

  • Gebruik je gezond verstand!
     • Heb je verkoudheidsklachten, zoals niezen, hoesten of loopneus?
     • Heb je of heeft iemand in je gezin koorts of benauwdheidsklachten?
     • Is iemand in je huishouden positief getest op het coronavirus?
  Blijf thuis en neem contact op met je huisarts.

  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Desinfecteer en was vaak je handen.
  • Vermijd erge drukte.
  • Schud geen handen.
  • Nies en hoest in je elleboog.
  • Kom je uit een oranje of rood gebied, dan kom je gedurende minimaal 10 dagen niet op
     het ING Sportpark.
  • Ben je getest dan blijf je weg tot de uitslag van de test bekend is.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan, zoals:
     neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
     plotseling verlies van reuk of smaak.
  • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het ING Sportpark zijn aangegeven.
  • Als toeschouwer is het tijdens wedstrijden niet toegestaan de stem te verheffen, te schreeuwen of te juichen.
  • Voor alle jeugdteams geldt dat de leiders verantwoordelijk zijn voor de spelers binnen de muren.
  • Zodra je als speler het veld afkomt, gelden direct de coronamaatregelen.
  • Probeer ook op de reservebank zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht te nemen.
  • Bij gebruik/betreden van de kantine dient men eerst de handen te desinfecteren en zich te houden aan de looproute.
  • Gebruik de kantine vooral als doorloop om drank en etenswaren te bestellen. Blijf er dus niet langer dan strikt noodzakelijk.
  • Volg de aanwijzingen van de bestuursleden op.
  • Wijs elkaar op het naleven van de maatregelen en spreek elkaar aan – met respect!

  Wij gaan er met elkaar voor zorgen dat we veilig en met veel plezier kunnen voetballen dit seizoen. Voor iedereen zal dit aanpassen worden, het (voetbal)leven is even anders dan hiervoor, maar laten wij blij zijn dat we weer kunnen sporten en met elkaar op het Sportpark Historyland kunnen verblijven, ook al is dat op een andere manier.